TT

No

Phòng thí nghiệm

Laboratory

Đơn vị quản lý

Department

Môn học

Courses

Ghi chú

Notes

1

Phòng thí nghiệm Hóa Thực Phẩm (Food Chemistry lab)

Khoa Công Nghệ Thực Phẩm (Food Science and Technology faculty)

Thực hành hoá thực phẩm (Food Chemistry Laboratory), Công nghệ enzyme (Introduction to Enzymology)

 

2

Phòng Thí Nghiệm Cảm quan (sensory evaluation lab)

Khoa Công Nghệ Thực Phẩm (Food Science and Technology faculty)

Thiết kế và phân tích các dữ liệu cảm quan thực phẩm (Design and analysis for sensory evaluation of foods)

 

3

Phòng Thí Nghiệm Vi sinh (Microbiology lab)

Khoa Công Nghệ Thực Phẩm (Food Science and Technology faculty)

Thực hành vi sinh Thực Phẩm (Food Microbiology Lab)

 

4

Trung Tâm Phân Tích (Center for analysis)

Viện Công Nghệ Sinh Học (Institute of Biotechnology)

Phương pháp phân tích thực phẩm (Physical and chemical methods for food analysis)

 

 

5

Phòng Thí Nghiệm Kỹ Thuật Thực Phẩm

Khoa Công Nghệ Thực Phẩm (Food Science and Technology faculty)

Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm (Food Engineering), Thực hành thuộc tính của thực phẩm (Food Properties Lab)

 

6

Phòng Thí Nghiệm Dinh Dưỡng Thực Phẩm

Khoa Công Nghệ Thực Phẩm (Food Science and Technology faculty)

Dinh dưỡng

(Introduction to nutrition)

 

 

7

Trung Tâm Nghiên Cứu Chế Biến Rau Quả

Khoa Công Nghệ Thực Phẩm (Food Science and Technology faculty)

Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả (Fruit and Vegetable Processing), Công nghệ chế biến thức uống (Technology of Beverages)

 

 

8

Xưởng Chế Biến sản phẩm Thịt-Cá

Khoa Công Nghệ Thực Phẩm (Food Science and Technology faculty)

Khoa học về thịt và công nghệ chế biến thịt (Meat Science and Technology of Meat Products), Công nghệ bảo quản và chế biến thủy sản (Sea Food Processing)

 

 

9

Phòng Thí Nghiệm Phát Triển Sản Phẩm

Khoa Công Nghệ Thực Phẩm (Food Science and Technology faculty)

Phát triển sản phẩm (Food Product Development)

 

10

Phòng Thực Hành Vi Tính

Khoa Công Nghệ Thông Tin (faculty of Computer Science)

Thống kê sinh học (Biostatistics)

 

11

Phòng Thực Hành Công Nghệ Hóa (Chemistry engineering Lab)

Faculty of Chemistry Engineering

Thực hành thuộc tính của thực phẩm (Food Properties Lab)

 

Số lần xem trang : :4076
Nhập ngày : 08-08-2011
Điều chỉnh lần cuối :09-10-2017

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn bốn một hai

Xem trả lời của bạn !