TT

HỌ VÀ TÊN

TRƯỜNG

1.                   

TS. NGUYỄN LÊ HƯNG

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TP.HCM

2.                   

TS. PHAN THẾ ĐỒNG

NÔNG LÂM

3.                   

TS. TRƯƠNG THANH LONG

NÔNG LÂM

4.                   

TS. BÙI ANH VIỆT

NÔNG LÂM

5.                   

TS. VŨ THỊ LÂM AN

NÔNG LÂM

6.                   

TS. PHAN TẠI HUÂN

NÔNG LÂM

7.                   

TS. LÊ TRUNG THIÊN

NÔNG LÂM

8.                   

NCS. DƯƠNG THỊ NGỌC DIỆP

NÔNG LÂM

9.                   

NCS. KHA CHẤN TUYỀN

NÔNG LÂM

10.               

NCS. TRƯƠNG THỤC TUYỀN

NÔNG LÂM

11.               

NCS. HỒ THỊ THÚY VÂN

NÔNG LÂM

12.               

TS. NGUYỄN MINH XUÂN HỒNG

NÔNG LÂM

13.               

ThS. PHẠM TUẤN ANH

NÔNG LÂM

14.               

ThS. NGUYỄN ANH TRINH

NÔNG LÂM

15.               

ThS. LÂM THANH HIỀN

NÔNG LÂM

16.               

ThS. LƯƠNG HỒNG QUANG

NÔNG LÂM

17.               

ThS. NGUYỄN NGỌC DIỆP

NÔNG LÂM

18.               

ThS. PHAN THỊ LAN KHANH

NÔNG LÂM

19.               

ThS. HUỲNH TIẾN ĐẠT

NÔNG LÂM

20.               

ThS. LÊ THỊ KIỀU THU

NÔNG LÂM

21.               

ThS. NGUYỄN MINH HIỀN

NÔNG LÂM

22.               

KS. TRẦN VŨ HUY

NÔNG LÂM

23.               

KS. PHẠM MINH TRUNG

NÔNG LÂM

24.               

KS. NGUYỄN THỊ PHƯỚC THỦY

NÔNG LÂM

25.               

KS. LÊ THỊ THỦY

NÔNG LÂM

26.               

ThS. NGUYỄN TRUNG HẬU

NÔNG LÂM

27.               

KS. NGUYỄN HỮU CƯỜNG

NÔNG LÂM

28.               

ThS. NGÔ THỊ TY NA

NÔNG LÂM

29.               

TS. NGUYỄN MINH ĐỨC

NÔNG LÂM

30.               

TS. VÕ THỊ HỒNG

NÔNG LÂM

31.               

TS. NGUYỄN HỒNG HẢI

NÔNG LÂM

32.               

ThS. HÀ THỊ THẢO TRÂM

NÔNG LÂM

33.               

ThS. HOÀNG QUỐC CÔNG

NÔNG LÂM

34.               

ThS. NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

NÔNG LÂM

35.               

ThS. PHẠM THỊ BÍCH VÂN

NÔNG LÂM

36.               

ThS. VÕ MẠNH HÙNG

NÔNG LÂM

37.               

PGS-TS. BÙI XUÂN AN

NÔNG LÂM

38.               

TS. HỒ THỊ KIM HOA

NÔNG LÂM

39.               

ThS. ĐÀO ĐỨC TUYÊN

NÔNG LÂM

40.               

TS. NGUYỄN THANH THỦY

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

41.               

PGS-TS. PHAN THANH SƠN NAM

BÁCH KHOA TPHCM

42.               

TS. NGUYỄN THANH SƠN

DỰ BỊ ĐẠI HỌC

43.               

TS. NGUYỄN HOÀNG DŨNG

BÁCH KHOA TPHCM

44.               

GS. GARRY SMITH

UC DAVIS

45.               

GS. TERRENCE MURPHY

UC DAVIS

46.               

PGS.TS. GLENN YOUNG

UC DAVIS

47.               

TS. KAREN LEGRAND

UC DAVIS

48.               

TS. SOLINA WANG

UC DAVIS

49.               

TS. PREETHA THOMAS

QUEENSLAND

 

50. TS. JIRAWAN MANEEROTE ĐẠI HỌC KASETSART, THÁI LAN
51 PGS.TS. SUDSAI TREVANICH

ĐẠI HỌC KASETSART, THÁI LAN

 

52 PGS.TS. SUJINDA SRIWATTANA ĐẠI HỌC CHIANG MAI, THÁI LAN

 

53. 

PGS.

TS. PUNTARIKA RATANATRIWONG
 

ĐẠI HỌC NARESUAN, THÁI LAN
54. TS. KAREN OTTEMANANN ĐẠI HỌC UC, SANTA CRUZ
55. PGS.TS ANDREAS LOPATA ĐẠI HỌC JAMES COOK
56. DOLLY SARREAL CANEDA AIT VIỆT NAM
57. TS.NIDHI BANSAL ĐẠI HỌC QUEENSLAND

 

 

58.  GS.TS. JOHN VAN CAMP ĐẠI HỌC GHENT, BỈ 
59. GS. VINOD JINDAL ĐẠI HỌC MAHIDOL, THÁI LAN
60. ThS. BÙI TRANG PHƯƠNG NAM ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
61. TS. ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THÙY ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
62. TS. PHAN THỊ GIÁC TÂM ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Số lần xem trang : :3713
Nhập ngày : 07-08-2011
Điều chỉnh lần cuối :22-07-2013

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai sáu bốn một

Xem trả lời của bạn !